Skip to content
Leidsestraatweg 109 G | 3443 BS Woerden | 0348 - 431 660

BTW op uw behandeling (2)

  Geachte patiënt,

  Wat is er aan de hand?
  De overheid heeft een flink begrotingstekort en wil dit oplossen door haar uitgaven te beperken en door haar inkomsten te verhogen. De BTW gaat over de hele breedte omhoog. Daarnaast worden op bepaalde medische beroepen, die niet door overheid wettelijk gereguleerd worden, BTW tarieven ingevoerd. Zo ook op chiropractie.

  Achtergrond.
  Medische beroepsbeoefenaars worden in Nederland in het BIG-register bijgeschreven. Op dat moment kan je spreken van een erkend en gereguleerd medisch beroep. Volgens de nieuwe regels is een inschrijving in dit register hét criterium om voor een vrijstelling van de BTW-plicht in aanmerking te kunnen komen. Helaas is BIG-registratie voor chiropractoren niet mogelijk. De reden: de in Nederland werkzame chiropractoren zijn niet in Nederland opgeleid. Omdat er hier geen opleiding is, hebben zij gestudeerd aan universiteiten in bijvoorbeeld de VS, Brazilië, Zuid-Afrika, Australië, Canada, Engeland, Frankrijk, Spanje, Denemarken, Zwitserland.

  Wat zijn de gevolgen voor u?
  In ieder geval gaat de prijs per behandeling omhoog.

  Wij raden u aan contact op te nemen met uw verzekeraar om duidelijkheid te krijgen over de vergoeding die zij verstrekken binnen uw aanvullende verzekering.
  Veel informatie hierover kunt u vinden in deze PDF: Klik HIER

  Aangepaste tarieven:
  Om de behandeling voor iedereen toegankelijk te houden, hebben we besloten om voorlopig een deel van de BTW voor onze rekening te nemen: Vanaf 1 januari 2013 kost een eerste consult  €62,00 en een vervolgconsult €52,00.

  Eigen risico:
  Voor chiropractie geldt geen eigen risico. Zowel het verplichte als het eventuele vrijwillige eigen risico geldt alleen voor zorg uit de basis verzekeringen,  nooit voor zorg die door een aanvullende verzekering wordt vergoed.

  Met vriendelijke groet,

  Chiropractie Woerden

  Back To Top