Skip to content
Leidsestraatweg 109 G | 3443 BS Woerden | 0348 - 431 660

  Klachtenprocedure:
  Chiropractoren die lid zijn van de Nederlandse Chiropractoren Associatie (NCA) zijn verplicht zich te laten registreren in het kwaliteitsregister van de Stichting Chiropractie Nederland (SCN). Dit betekent dat zij moeten voldoen aan de door de NCA vastgestelde kwaliteitsnormen die middels registratie bij de SCN worden gecontroleerd en bijgehouden.

  Als u een klacht heeft over de werkwijze of de kwaliteit van de zorg die u krijgt, bespreekt u deze klacht eerst met uw chiropractor. Soms leidt dit tot een oplossing van het probleem, soms is bemiddeling nodig door een klachtenfunctionaris van de NCA.

  De bemiddelaar komt in actie nog voordat u officieel een klacht heeft ingediend. De bemiddelaar luistert naar uw klacht en naar de ervaring van de chiropractor en probeert tot een oplossing te komen. Als er geen oplossing komt, bespreekt u met de klachtenfunctionaris hoe u een officiële klacht kunt indienen bij de klachtencommissie.

  Ook kan de functionaris aanbevelingen doen aan de chiropractor om in de toekomst vergelijkbare problemen te voorkomen.

  Op de website www.nca.nl kunt u een klachtenbrochure vinden met daarin onder andere de contactgegevens van de klachtenfunctionaris.

  Back To Top