Opleiding

Zoals te verwachten van een universitaire studie is ook de studie chiropractie pittig. Het is niet voor niets dat er van je geëist wordt dat je als vooropleiding een VWO diploma hebt met exacte vakken.
Afgestudeerde fysiotherapeuten, die eveneens moeten voldoen aan de hierboven genoemde voorlopleiding, worden over het algemeen toegelaten in het tweede studiejaar.

Een Nederlandse arts voldoet al aan de voorwaarden en kan dus zondermeer terecht bij de studie chiropractie.

Het College bepaalt altijd in welk jaar de aankomend chiropractie student wordt geplaatst. Iedereen die chiropractie wil studeren moet, ongeacht zijn of haar vooropleiding, een Engelse test afleggen.

De studie in Engeland duurt officieel 5 jaar. De eerste jaren worden voornamelijk theoretische vakken gecombineerd met enkele praktische vakken. Richting het vijfde jaar komt de praktijk steeds meer aan bod. Het laatste jaar staat geheel in teken van het behandelen van patiënten in de kliniek die zich naast het college bevindt. Dit gebeurt onder begeleiding van docenten van het AECC.

Na voltooiing van de studie wordt de graad “Master of Chiropractic” (MChiro) verleend. Bij terugkomst in Nederland volgt nog een stagejaar, het GEP-jaar. GEP staat voor Graduate Education Programme. In dit jaar loop je stage bij een bij de Stichting Chiropractie Nederland geregistreerd chiropractor.
Tijdens dit jaar ontvangt je als GEP-kandidaat wel een salaris. Na het succesvol afsluiten van het GEP-jaar verkrijg je van de NCA de Amerikaanse titel “Doctor of Chiropractic” en ben je volwaardig lid van de NCA.
Je kunt besluiten je te laten registreren bij de Stichting Chiropractie Nederland (www.stichtingchiropractie.nl).