Skip to content
Leidsestraatweg 109 G | 3443 BS Woerden | 0348 - 431 660

  Beroepsverenigingen

  Nederlandse Chiropractoren Associatie (NCA)

  Sinds haar oprichting in 1975 is de NCA de toonaangevende beroepsvereniging voor chiropractoren in Nederland. De NCA streeft naar de hoogste standaard van chiropractische zorg en hanteert de hoogste toelatingseisen bij de opleiding, bij- en nascholing en praktijkvoering. De NCA staat voor kwaliteit, expertise en integriteit. Voor leden, patiënten, zorgprofessionals, verzekeraars en beleidsmakers is de NCA hét aanspreekpunt.

  Stichting Chiropractie Nederland (SCN)

  De SCN heeft tot doel de kwaliteit van de in Nederland verleende zorg op het gebied van de chiropractie te bevorderen en te bewaken, conform de  Kwaliteitscommissie gestelde vereisten.

  De SCN tracht haar doelstelling te verwezenlijken door middel van registratie, visitatie en het aangaan van contracten met individuele chiropractoren. De chiropractor die aan alle geformuleerde criteria (registratie-eisen) voldoet mag zich laten inschrijven in het register van de SCN en zich vijfjaarlijks laten her-registreren.

  Mw Wejse is aangesloten bij beide organisaties.

  Back To Top