Beroepsvereniging

De Nederlandse Chiropractoren Associatie, kortweg NCA, is de beroepsorganisatie van chiropractoren in Nederland. Al vanaf de oprichting in 1975 streeft zij naar erkenning van de chiropractie in Nederland en maakt zij zich sterk voor de kwaliteit van de aangesloten chiropractoren. Mede door die inspanningen zijn de vergoedingen van verzekeraars de laatste jaren duidelijk toegenomen en neemt het aantal verwijzingen van reguliere artsen jaarlijks toe.

Titelbescherming en het creëren van een eigen plek in de gezondheidszorg zijn zaken waar de NCA zich de komende jaren sterk voor wil blijven maken. Daarnaast wil de beroepsvereniging ervoor zorgen dat patiënten met rug-, nek- en hoofdpijnklachten in eerste instantie bij een chiropractor terechtkomen. Momenteel is de chiropractor te vaak een laatste strohalm.

Voor de patiënt en voor de zorgverzekeraar is het van belang dat de chiropractische behandeling wordt uitgevoerd door een beroepsbeoefenaar van wie de kwaliteit bekend is bij de beroepsorganisatie. De NCA laat slechts chiropractoren toe aan haar associatie als zij voldoen aan de navolgende eisen:

  • De vooropleiding: aanbevolen wordt een vooropleiding die in Nederland het recht geeft om toegelaten te worden tot een medische faculteit, te weten VWO met exacte vakken, VWO met profiel Natuur en Gezondheid of VWO met profiel Natuur en Techniek.
  • De opleiding chiropractie aan een van de wereldwijd erkende colleges: overal in de wereld worden door de beroepsverenigingen dezelfde eisen gehanteerd
  • Het volgen van na- en bijscholing
  • Voor buitenlandse chiropractoren geldt bovendien nog de eis om de Nederlandse taal te beheersen op een behoorlijk niveau.