Eerste bezoek

Of voor de betreffende gezondheidsklacht chiropractie zinvol is, wordt tijdens het eerste bezoek onderzocht. Wanneer de klachten buiten het werkterrein van de chiropractor liggen zal deze adviseren om met de klachten naar de huisarts te gaan.

De chiropractor kijkt naar de ziektegeschiedenis, de algehele gezondheidstoestand en de leefgewoonten om de klachten van een patiënt aan te pakken.

Al deze zaken worden tijdens dit  kennismakingsgesprek besproken.

Hierna volgt een lichamelijk onderzoek, bestaande uit typisch chiropractische maar ook algemene medische testen en methoden. Soms wordt er gebruik gemaakt van röntgenfoto’s.